top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

ทำบุญด้วยอะไร ให้ได้อย่างที่หวัง


อีกวันพระใหญ่ประจำปีอย่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แอดมินก็อยากจะชวนเพื่อนๆ ไปทำบุญกัน นอกจากการไหว้พระ รักษาศีล และทำสมาธิแล้ว วันนี้แอดมินมีไอเดียดีๆในการเลือกของไปทำบุญมานำเสนอ จากความเชื่อส่วนตัวของแอดมินแล้ว ทำบุญด้วยอะไร จะได้อานิสงส์อย่างไรนั้นตามมาดูเลยค่ะ

As annual Buddhist holy days like Asanha Bucha Day and Buddhist Lent Day are approaching, we wish to encourage you to make merit. Apart from paying homage to the Buddha, observing the precepts and meditating, we have great ideas on how to choose offerings to make merit. Let’s find out what will be virtues in offering these following items.

ทำบุญด้วยดอกไม้ - Offering flowers

ดอกไม้ คือตัวแทนของความสวยงาม ตามความเชื่อแล้วการเลือกดอกไม้ในการบูชาพระ ก็จะส่งผลไปถึงชาติหน้า การเลือกดอกไม้ที่สวยแต่ภายนอก แต่ ไม่มีกลิ่นหอมก็เปรียบเสมือนคำที่ว่า “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” หรือถ้าเลือกดอกไม้ที่ไม่สวย แต่มีกลิ่นหอมก็จะเปรียบกับคำที่ว่า “ถึงรูปชั่วตัวดำ แต่ใจดี” เพราะฉะนั้น เราควรเลือกดอกไม้ที่สด ใหม่ สวยงาม ไม่เหี่ยวแห้งค่ะ

Flowers represent beauty. It is believed that the merit result of choosing flowers to worship the Buddha image will affect a next life. Selecting the flowers that appear beautiful only on the outside with no delightful scent is like the saying “beauty without grace is a violet without smell.” On the contrary, if you choose the flowers with no beauty but with a lovely fragrance is like the saying “an ugly face does not mean an ugly heart.” Consequently, we should offer fresh, gorgeous flowers.

ทำบุญด้วยข้าวสาร - Offering rice

การทำบุญด้วยข้าวสาร จะได้รับอานิสงส์คือ ไม่อด ไม่อยาก มีกิน มี ใช้ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน เหมือนกับเราได้ใช้หนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยข้าวสารแล้ว แต่ต้องเลือกข้าวสารที่มีคุณภาพที่ดี และใส่ให้เต็มถึงก่อนใส่บาตรด้วยนะคะ

It is believed that the merit result of offering rice is no starvation, no financial difficulties and no debts. In a way, we are paying off to the persons on previous deeds on each other with rice. Therefore, you must select excellent quality rice and fill the bucket until full before offering it to the monk.

ทำบุญด้วยผ้าไตรจีวร - Offering monk’s robes

การเลือกผ้าไตรจีวร ที่มีคุณภาพ นอกจากจะให้พระสงฆ์ท่านใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับมีแต่ผู้คน ให้ความเคารพยกย่อง จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี เป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับมากมาย

Offering high quality monk’s robes is not only practical to the monk, but the result of merit will also be great. People will accept and respect you. You will be able to overcome obstacles in life and full of wealth.

ทำบุญด้วยยารักษาโรค - Offering medicines

อานิสงส์ที่ได้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะ จะอายุยืน ไม่ต้องประสบกับโรคร้าย หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย และจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุในการเดินทาง และยังมีคนคอยช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนเสมอค่ะ

The result of merit from offering medicines is concerned with health and longevity. In other words, you will not experience fatal diseases or fall ill. You will also be free from accidents and always get help from other people whenever you are in trouble.

ทำบุญด้วยร่ม - Offering an umbrella

ในหน้าฝนแบบนี้ การถวายร่มแก่พระภิกษุสงฆ์ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นค่ะ อานิสงส์ของการถวายร่ม ก็จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข เป็นผู้มีบุญบารมี ยามตกทุกข์ก็จะกลายเป็นดีทุกครั้ง และยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของผู้อื่นด้วย ในบั้นปลายชีวิตจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนค่ะ

During the rainy season like this, offering an umbrella to the monk is considered an essential thing to do. The result of merit will allow you to live a joyful life. Your completeness will always turn your misery into happiness. In addition, your reliable characteristic can help protect others. You will not be alone toward the end of your life.

Comentários


Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page