top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

ท่าเดียว ลดพุง ลดต้นขา Live A Healthy Life by Tops

หลายๆคน ส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้น ปัญหาต้นขาใหญ่ ไม่กระชับ หรือมีไขมันสะสมที่หน้าท้อง วันนี้ Live A Healthy Life จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายที่จะพาทุกคนลดทั้งหน้าท้องและต้นขา มีทั้งหมด 3 ท่าด้วยกัน ท่าที่ 1 Kick & Squat ท่าที่ 2 Leg Lunge และท่าที่ 3 Plank Knee to Elbow ท่าออกกำลังกายที่แอดมินแนะนำไปสามารถทำเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไปดูกันค่ะว่าแต่ละท่าทำอย่างไร

Many of you might experience thick-thighed problem, thigh skin sag, or belly fat. So, Live A Healthy Life would like to recommend the 3 best exercises to tone your belly and thighs. The first one is kick & squat, the second one is leg lunge, and the third one is plank knee to elbow. These 3 no-equipment workouts are what you can simply do at home.

ท่าที่ 1 Kick & Squat

- ยืนกางขาให้เท่ากับช่วงหัวไหล่

- Stand with your feet shoulder-width apart.

- ย่อเข่าลงช้าๆและขึ้น เกร็งหน้าท้องและต้นขา

- Slowly bend your knees and sit back into a low squat, contract your inner thighs and abs.

- ช่วงจังหวะยกขาขึ้นให้เตะขาไปด้านหน้า

- Push back and kick your legs in front of you.

- ทำครั้งละ 60 - 90 วินาที 1-2 เซต

- Repeat for 1-2 sets of 60-90 seconds.

ท่าที่ 2 Leg Lunge

- ยืนตรงก้าวขาไปข้างหน้าย่อเข่าลง

- Stand up tall, then step forward with one foot and bend your knee.

- ยกขากลับไปด้านหลังย่อเข่าลง

- Step back with your lunging leg, then bend your knee.

- ทำสลับไปเรื่อยๆ1-2 เซต ข้างละ 30 วินาที

- Switch off between 2 legs, 1-2 set of 30 seconds for each leg.

ท่าที่ 3 Plank Knee to Elbow

- นอนคว่ำ ตั้งศอกและตั้งตัวขนานกับพื้น

- Lay face down on the ground with the elbow bent at 90-degree angle and body parallel to the floor.

- ดึงขาสลับซ้ายขวาให้เข่าขึ้นมาถึงระดับหน้าอก

- Bring your left knee to the right elbow, and right knee to the left elbow.

- พยายามให้ลำตัวขนานกับพื้นเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุด

- Try to hold your body straight and parallel to the ground as much as possible.

- ในกรณีคนที่มีน้ำหนักเยอะ ให้ชันเข่าช่วยเพื่อเป็นการพักน้ำหนักตัวได้ แล้วค่อยดึงขาขึ้นลง

- For overweight person, it’s suggested to place the knees on the floor to rest, then you can bring your one elbow to the opposite knee.

- ทำ 60-90 วินาที หรือ 1-2 เซต

- Repeat 1-2 sets of 60-90 seconds.

ท่าออกกำลังกายที่แอดมินแนะนำไปนั้น เพื่อร่างกายจะได้มีพละกำลังสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อหุ่นที่สวยและดูดีอีกด้วยค่ะ

หนุ่มๆสาวๆ คนไหนที่อยากจะรีบลดพุง ลดต้นขา ก็ทำตามทั้ง 3 ท่าได้เลยค่ะ เพราะท่าเหล่านี้ จะเน้นบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้อง ต้นขา และสะโพก ควรทำ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ หรือทำวันเว้นวันประมาณ 3 เดือนก็จะเริ่มเห็นผลค่ะ ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความมีวินัยในตัวเองและการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วย ที่ท็อปส์ของเราก็มีหมวดหมู่อาหารสำหรับคนรักสุขภาพอย่าง healthiful ให้ทุกคนได้เลือกช็อปกันหลากหลาย

These exercises will help strengthen your muscles as well as enable you to work out effectively for keeping yourself in good shape. These 3 workouts are recommended to reduce stomach and thighs fat in fast and effective manner. Our recommended exercises focus on abdominal muscles as well as thigh and hip muscles. You should do these workouts 2-3 times a week or every other day for 3 months and your effort will be paid off. Losing weight is possible with good self-discipline and healthy food along with regular exercise. At Tops Market, you will find complete ranges of healthiful products to fit your healthy lifestyle.

แท็ก:

Commentaires


Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page