top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

กระเช้าปีใหม่ 4 ภาคทั่วไทย

วันนี้แอดมินมีของขวัญที่ให้ความสุขคืนกลับสู่ชุมชน 4 ภาคทั่วไทยมาแนะนำกันค่ะ กับกระเช้าของขวัญปีใหม่ 4 ภาคทั่วไทย

New Year Hamper from 4 regions of Thailand is a great idea to give back to the communities.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการความสุขคืนสู่ภูมิภาคประเทศไทยกับสินค้าชุมชน โดยทางแอดมินและท็อปส์ ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตใน ภูมิภาคกว่า 140 ชุมชน 49 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกว่า 2,000 รายการโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านและเกษตรกรไทย เพื่อศักยภาพของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Let’s take part in giving back the happiness to the regions of Thailand by supporting the products from local communities. Tops has launched a campaign to promote local contributors from more than 140 communities in 49 provinces and to promote more than 2,000 products with the aim to create jobs, employment within the community and to improve quality of life for local people as well as Thai farmers for sustainability and development of the communities.

กระเช้าจากผักตบชวา ถักทอขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง โดยการนำวัชพืชธรรมชาติที่ไร้ประโยชน์ภายในหมู่บ้านมาแปรสภาพ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นกระเช้าที่สวยงามมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี สุดยอด SME ของ จ.อ่างทอง

Thin Rak New Year Hamper (Western Community) Price 1,200.- : Woven hyacinth hamper by Bang Ta Phaen Water Hyacinth Weaving Group, Ang Thong Province. The creative ideas and the artisan skills are combined to turn this invasive plant into beautiful hampers with the unique pattern. The community was selected as OTOP village of Ang Thong Province.

หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ มายช้อยส์ไทย ขนมปังชีสเชคสับปะรด ต้นตำหรับขนมอร่อยของปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยใช้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอปราณบุรี มีกลิ่นหอม โดยไส้จะใช้เนื้อสับปะรดล้วน ไม่มีแกนผสม จึงเนียนนุ่มละเอียด ไม่แข็งกระด้าง

Rak Jang Hu New Year Hamper (Southern Community) Price 1,790.- : One of My Choice Thai best quality products is the original cheese shake biscuit with pineapple paste filling, a toothsome product from Pranburi, Prachuabkirikhan Province. The filling made from Pattawia, sweet aromatic pineapple variety of Pranburi. Only pineapple fleshes are selected to make fillings for smooth texture and great taste.

ประกอบด้วยธัญพืชกึ่งสำเร็จรูปธรรมชาติ ภูแว จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ​ชาวน่านในสมัยโบราณ​ ที่นำถั่วเหลืองธัญพืชมาตำด้วยมือ แล้วนำมาต้ม เพื่อเสริมสร้างกำลังและบำรุงสุขภาพ พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชตระกูลถั่วกึ่งสำเร็จรูป เพื่อสุขภาพ ที่คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนเครือข่ายจนไปถึงกระบวนการผลิตที่ไม่มีการปรุงแต่งธรรมชาติ สี กลิ่น และวัตถุกันเสีย

Muan Jai New Year Hamper (Northern Community) Price 1,550.- : What included in the hamper is Phuwae, the organic cereal powder of the semi-finished product from Nan Province. The product is developed from Nan ancestral wisdoms of making healthy drink from ground soybean boiled in hot water. Nowadays, it’s much easier to live a healthy lifestyle with this organic cereal powder of the semi-finished bean product. These all natural ingredients are carefully selected from local community networks, free from artificial flavors, colors, aroma compounds or preservatives.

สืบสานวิถีไทยด้วยผ้าขาวม้า ผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันผ้าขาวม้าไม่ได้เป็นเพียงผ้าคู่กายเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ ซึ่งกระเช้านี้ได้นำผ้าขาวม้าจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบานด่านเหนือ จ.กาฬสินธุ์ มาตกแต่งกระเช้าให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น

Hug Der New Year Hamper (North Eastern Community) Price 1,390.- : Inherit the Thai way of life with the loincloth, the multifunction cloth used by Thai people from past to present. At present, the loincloth isn’t just a piece of cloth you wear any longer. People also give loincloth as a gift during different festivals. This beautiful hamper is uniquely decorated with the loincloth from the local group of Mut Mee weaving and Mon Khit crafting or triangle-shaped pillow initiated by a small and micro community enterprise in Ban Dan Nuea, Kalasin Province.

Comments


Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page