top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

เบกกิ้งโซดา vs ผงฟู เรื่องน่ารู้ในความเหมือนที่แตกต่าง

เปิดครัวต้อนรับเหล่าเชฟนักทำขนมมาเข้าคลาสเรียนรู้ความต่างของส่วนผสมเบเกอรี ที่มีหน้าตาราวกับฝาแฝดกันสุดๆ อย่างเบกกิ้งโซดา และผงฟู วัตถุดิบในการรังสรรค์เมนูเบเกอรีต่างๆ มีลักษณะเป็นผงสีขาวเหมือนกัน แต่ทุกคนรู้หรือไม่คำว่าภายใต้ความเหมือนนั้น มีสิ่งที่แตกต่างระหว่าง 2 วัตถุดิบนี้ ซึ่งในวันนี้ท็อปส์ พิกส์จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจค้นหาคำตอบถึงความแตกต่างของวัตถุดิบทั้งคู่กัน หากใครอดสงสัยไม่ไหวแล้วก็รีบตามแอดมินมาพบคำตอบกันเดี๋ยวนี้เลยค่า...


Welcome all pastry chefs to the class. This time, we’ll explore the difference between 2 ingredients called Baking Soda and Baking Powder which look really identical. These 2 are the ingredients for various bakery menus, and they appear in the form of white powder. Anyway, have you ever realized that the 2 of them are different from each other. Let us share with you how these 2 ingredients differ from each other. Are you ready to explore the new knowledge? Follow us now…เบกกิ้งโซดา

Baking soda


เบกกิ้งโซดาหรือโซดาทำขนม มีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หนึ่งในส่วนผสมการทำเมนูเบเกอรีผงสีขาว มีฤทธิ์เป็นด่าง และไม่มีกลิ่น เบกกิ้งโซดาจะสลายตัวต่อเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งความร้อนนั้นจะทำปฏิกริยากับส่วนผสมโดยการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา จึงทำให้ส่วนผสมขยายตัว และมีฟองอากาศ จนมีลักษณะเนื้อนุ่มฟู ขึ้นรูปสวยงามค่ะ


Baking soda or soda for baking is known as sodium bicarbonate or sodium hydrogen Carbonate (NaHCO3), a type of ingredient for baking goods. The substance appears in the form of white powder, no fragrant, a and it is a base. Baking soda is dissolved in the heat as the heat result in chemical reaction which forms carbon dioxide. So, the expansion of ingredients and air bubbles happen. That’s why baking goods turn fluffy and look beautiful with this ingredient.


เบกกิ้งโซดา เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำขนมที่มีส่วนผสมที่เป็นกรดอย่างผงโกโก้ บัตเตอร์มิลค์ ผลไม้ โยเกิร์ต หรือเบเกอรีที่ต้องการให้เน้นสีน้ำตาลอย่างเมนูคุกกี้ เพราะว่าเบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้เกิดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดี


Baking soda is perfect for bakery menus containing ingredients which are acidic such as cocoa powder, buttermilk, fruits, yogurt, or brown-colored bakery such as cookies since baking soda enhances brownish color in baking goods effectively.


เบกกิ้งโซดาเป็นวัตถุดิบทำเบเกอรีที่มีอายุยาวนาน เพราะสามารถเก็บได้นานถึง 18 เดือน แต่หากเพื่อนๆ มีเบกกิ้งโซดาที่เก็บไว้นานแล้วก็ต้องทดสอบก่อนใช้งานเสมอๆ นะคะ โดยวิธีการทดสอบว่าเบกกิ้งโซดายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ แอดมินแนะนำให้เพื่อนๆ ลองตักเบกกิ้งโซดาปริมาณ 1 ช้อนชา ใส่ลงในน้ำส้มสายชูที่ตวงใส่ภาชนะ หากเบกกิ้งโซดาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูเกิดฟองฟู่ขึ้นมา แสดงว่าเบกกิ้งโซดายังสามารถนำไปใช้ทำขนมได้ค่ะ


Baking soda is the ingredient for bakery with long shelf life, and it can be stored up to 18 months. In case you store baking soda for a long period of time, you should always check whether it’s still good. To check whether the baking soda is not expired, it’s recommended to scoop up a teaspoon of baking soda and add into the container containing vinegar. If the baking soda becomes bubbling, you can add baking soda to your baked goods.


ผงฟู

Baking powder


ผงฟู คือวัตถุดิบเบเกอรีผงสีขาวที่มีการผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตกับกรดโซเดียมไพโรฟอสเฟต (Sodium Acid Pyrophosphate) และแป้งข้าวโพด เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันของสารทั้งหมด โดยผงฟูมีฤทธิ์เป็นกรด ไม่มีกลิ่นค่ะ


Baking powder is white powder made from a combination of sodium bicarbonate and sodium acid pyrophosphate and corn flour to avoid undesirable reaction between all the substances. Baking powder is acidic, and it has no fragrant.


และเนื่องจากผงฟูมีฤทธิ์เป็นกรด จึงไม่เหมาะกับการนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่นกัน เพราะว่าการนำส่วนผสมที่มีฤทธิ์เป็นกรดมาปะทะกัน จะทำให้เนื้อของขนมไม่ขึ้นฟูได้ค่ะ โดยการใช้ผงฟูทำขนมขึ้นฟูได้ จะต้องเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกันทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันค่ะ สเต็ปแรกคือการนำผงฟูผสมคนรวมกับวัตถุดิบของเหลว เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สเต็ปต่อไปคือการนำวัตถุดิบไปทำปฏิกิริยากับความร้อน หรือผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ส่วนผสมนุ่มฟู ขึ้นรูปสวยงามเหมือนกับกระบวนการของเบกกิ้งโซดาค่ะ


Since baking powder is acidic, it’s not recommended to add it to other acidic ingredients. Combining acidic mixtures altogether stop the bakery from getting fluffy. In addition, to add baking powder in order to make the baked good fluffier, there’re 2 steps of continuous reaction. First, combining baking powder with liquid ingredient to trigger formation reaction of carbon dioxide. Next, let the ingredients react to the heat or combine it with other ingredients to form carbon dioxide so that the batch becomes fluffier and look more beautiful just like the way baking soda functions.


ผงฟูที่เราเห็นตามท้องตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้

Baking powder we can find in the market place can be categorized into 2 types based on its usage.


1. ผงฟูกำลังหนึ่ง (Single-acting baking powder) เป็นผงฟูที่ทำปฏิกิริยาในการสร้างฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็ว หากเพื่อนๆ ผสมผงฟูกับวัตถุดิบอื่นแล้วจะต้องนำเข้าเตาอบร้อนทำให้สุกทันทีค่ะ


Single-acting baking powder is a type of baking powder which reacts to form carbon dioxide bubble instantly. If you combine baking powder with other ingredients, you need to put the mixture to bake in the oven right away.


2. ผงฟูกำลังสอง (Double-acting baking powder) เป็นผงฟูที่ทำปฏิกิริยาในการสร้างฟองก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดขึ้นช้า หรือจะทำปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อเจอความร้อนเท่านั้น การใช้ผงฟูกำลังสองจึงไม่จำเป็นต้องรีบนำเข้าเตาอบค่ะ

ผงฟูมีระยะเวลาการใช้งานสั้น โดยสามารถเก็บได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น สำหรับวิธีทดสอบว่าผงฟูยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ แอดมินขอแนะนำให้เพื่อนๆ ตักผงฟู 1 ช้อนชา ใส่ลงในภาชนะบรรจุน้ำร้อน ถ้าผงฟูยังเกิดฟองฟู่อยู่ แสดงว่าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมได้เลยค่า…


Double-acting baking powder is a type of baking powder which reacts to form carbon dioxide slowly. In other word, it reacts only when it is triggered by the heat. And so, when using double-acting baking powder to baked goods, there’s no need to put the batch to bake in the oven instantly.


ผงฟูมีระยะเวลาการใช้งานสั้น โดยสามารถเก็บได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น สำหรับวิธีทดสอบว่าผงฟูยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ แอดมินขอแนะนำให้เพื่อนๆ ตักผงฟู 1 ช้อนชา ใส่ลงในภาชนะบรรจุน้ำร้อน ถ้าผงฟูยังเกิดฟองฟู่อยู่ แสดงว่าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมได้เลยค่า…


Baking powder has short shelf-life. You can store baking powder for only 6 months. To find out whether baking powder is still in good condition, you can scoop up 1 teaspoon of baking powder into hot water. If the baking powder becomes bubbling, you can add it into baking goods…


เบกกิ้งโซดา vs ผงฟู บทสรุปความเหมือนที่แตกต่าง

Baking soda vs Baking powder, the differences despite their identical appearance

  • เบกกิ้งโซดามีฤทธิ์เป็นด่าง ในขณะที่ผงฟูมีฤทธิ์เป็นกรด

  • Baking soda is a base whereas baking powder is acidic.

  • เบกกิ้งโซดาจะทำให้ขนมมีสีน้ำตาลที่เข้มกว่าผงฟู

  • Baking soda makes the bakery turn more brownish compared to baking powder.

  • เบกกิ้งโซดาไม่สามารถใช้แทนผงฟูได้ แต่ผงฟูสามารถใช้แทนเบกกิ้งโซดาได้

  • Baking powder cannot replace baking soda, but baking soda can be replaced by baking powder.

อย่างไรก็ตามอาจมีขนมบางสูตรที่จำเป็นต้องใช้ทั้งเบกกิ้งโซดาและผงฟู เนื่องจากการใช้เบกกิ้งโซดาเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงพอ หรือพูดง่ายๆ ว่าไม่สามารถทำให้ขนมขึ้นฟูได้ตามที่ต้องการ การเติมผงฟูจึงช่วยทำให้ส่วนผสมแป้งขึ้นฟูมากขึ้นค่ะ


Some dessert recipes might require both baking soda and baking powder as only baking soda cannot form enough carbon dioxide. That is to say sometimes adding only baking soda is not enough to make the bakery look fluffy, and that’s why adding baking powder is necessary.


สำหรับบ้านไหนที่ไม่มีผงฟูก็สามารถใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้นะคะ แต่ด้วยฤทธิ์ทางเคมีที่แตกต่างกันทำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรเพื่อให้แป้งสามารถขึ้นฟูได้ และเวลาทำขนมระวังอย่าใส่เบกกิ้งโซดามากเกินไปนะคะ เพราะแทนที่จะทำให้ขนมฟูน่ารับประทาน อาจจะได้ขนมรสเฝื่อนกลับไปแทนค่ะ


In the kitchen, if you don’t have baking powder, you can replace it with baking soda. Anyway, due to different chemical structures, you might need to adapt the recipe so that the flour can turn fluffy. Also, avoid adding too much baking soda, otherwise instead of a fluffy baked goods, it would taste a bit strange.


เผยไต๋ทุกคำถามครบ และกระจ่างชัดทุกคำตอบกับความแตกต่างระหว่างเบกกิ้งโซดาและผงฟู สำหรับเชฟคนไหนอยากประลองฝีมือการทำขนมในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้ ก็สามารถมามองหาวัตถุดิบการทำขนมได้ที่ท็อปส์ทุกสาขา หรือจะเลือกช็อปผ่านทางออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันนะคะ บอกเลยว่าสินค้าครบครัน มาพร้อมโปรโมชันชวนช็อปเพียบ! แถมยังช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชม. อีกด้วยน้า ช็อปที่ท็อปส์มีแต่ได้กับได้ อดใจไม่ช็อปยังไงไหว คลิกเลย!


Now you already know how baking soda and baking powder differ from each other. For the chefs who would like to challenge yourself baking some bakery during long holiday, you can buy all ingredients you need for baking goods at all branches of Tops. Also, you can visit Tops online both website and application available 24 hours where you can shop from anywhere and find a comprehensive list of what you need at promotional prices. Shop at tops and you’ll never be disappointed. Click now!


Hozzászólások


Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page